Radonmätning - arbetsplatser

Vi hjälper dig gärna med dina radonproblem – oavsett var du bor i Sverige!

✓ Ackrediterad radonmätning
✓ Gör det själv guide
✓ Kalkylator och checklista

Det här gäller för arbetsplatser

Det är arbetsgivarens ansvar att känna till och mäta radonhalten på arbetsplatsen. Radonhalten ska mätas i minst två månader under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april). Vid förhöjda radonhalter ska arbetsgivaren vidta lämpliga åtgärder för att försöka minska halterna. Om åtgärderna inte leder till en radonhalt under referensnivån är arbetsgivaren skyldig att anmäla verksamheten till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). 

Steg 1: Orienterande mätning

En radonmätning ska utföras i två steg. Det första steget är en orienterande mätning. En långtidsmätning med spårfilm i minst 60 dagar.

Steg 2: Uppföljande mätning

Om den orienterade mätningen visar att radonhalten överstiger gällande gräns- eller riktvärde bör man gå vidare med en uppföljande mätning (en korttidsmätning). Mätningen ska ske när arbete pågår.

Produkter

Radonmätning i skolor och förskolor

Radonmätning på arbetsplatser

Spårfilmsdosor för långtidsmätning. Spårfilmdosor för långtidsmätningar är det säkraste sättet att mäta radon på och ger ett tillförlitligt årsmedelvärde.

Radonmätning i villa

Korttidsmätning på arbetsplatser

Spårfilmsdosor för korttidsmätning (minst 7 dygn). Om du behöver få fram ett ungefärligt värde snabbt eller göra en uppföljande mätning är en korttidsmätning ett bra alternativ. 

Radonmätare RD200 Radon Eye Plus2

Radoninstrument för radonmätning på arbetsplats

RD200 RadonEye Plus2 (BLE & Wi-Fi)  är en radonmätare som snabbt och noggrant mäter radonhalen i inomhusluften. Koppla upp den mot din smartphone eller dator via Bluetooth och Wi-Fi.

Om radon

Radon är en luktfri och osynlig radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Radon finns överallt. Långvarig exponering av för höga halter av radon ökar risken för att drabbas av lungcancer. Radon är näst efter rökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Strålskyddsmyndigheten uppskattar att cirka 500 personer får lungcancer årligen av radon i Sverige. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

Att mäta radon är enkelt

Det är enkelt att göra en ackrediterad radonmätning själv! Med våra mätpaket mäter du radonhalten både tryggt och kostnadseffektivt.

Behöver du hjälp?